Artykuły

Podsumowanie realizacji projektu

Czas Realizacji Projektu: 2.01.2012 – 31.12.2013
   
Miejsce Realizacji Projektu: Dolny Śląsk
   
Grupa docelowa: Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni (do 45 r.ż.) z Dolnego Śląska oraz przedsiębiorstwa działający w obszarze bio, nano lub energia, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa dolnośląskiego
   
Liczba Staży: 34 staże, w tym dla 13 kobiet (planowano 27)
  Ponad 20 innowacyjnych programów stażowych
  Ponad 20 staży zakończyło się nawiązaniem współpracy między naukowcem i firmą
   
Korzyści z realizacji staży: Projektu przedsiębiorcy realizujący staże odnieśli niewątpliwe korzyści w postaci opracowanych analiz, projektów, modeli i gotowych produktów. Naukowcy zaś podnieśli swoje kompetencje w zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych, wykorzystywania wiedzy w badaniach o charakterze praktycznym oraz w zakresie komercjalizacji wyników badań, mieli ponadto okazję do poznania procesów testowania i wprowadzania nowej technologii na rynek, metod prowadzenia badań przemysłowych w konkretnej branży, analizy potrzeb rynku. Dostęp do danych i technologii dał im możliwość poszerzenia warsztatu badawczego oraz rozwoju naukowego.

 

W ramach Projektu powstały 34 unikalne programy stażowe w obszarach bio, nano i energia.

 

BIO
W tym obszarze staże w przeważającej mierze skupiały się wokół badań związanych z produktami leczniczymi (analiza składu produktów leczniczych i naturalnych źródeł pozyskiwania surowców, projektowanie, badanie oraz opracowywanie w skali technologicznej nowoczesnych postaci leków, przygotowywanie strategii komercjalizacji wyników badań, poszukiwanie nowych związków i określenie ich potencjalnych kierunków działania farmakologicznego oraz zastosowania w profilaktyce i leczeniu) i suplementami diety. W ramach tego obszaru pojawiły się także staże, w trakcie których stworzone zostały narzędzia pracy, takie jak specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania, wizualizacji i sterowania procesami produkcyjnymi, algorytmy, aplikacje ułatwiające realizację badań czy zarządzanie procesem badawczym. Ponadto zrealizowano staż dotyczący innowacji społecznych - promocji zielonego ciepła sieciowego i poprawy życia mieszkańców Wrocławia oraz staże w zakresie praw własności przemysłowej i intelektualnej.

ENERGIA
W ramach tego obszaru naukowcy głównie zajmowali się odnawialnymi źródłami energii (OZE). W ramach tego obszaru we współpracy z jedną z firm, kilku naukowców włączono w zespół, który pracował nad wykorzystaniem OZE do budowy nisko- i zero-energetycznych budynków z inteligentnym systemem zarządzania energią. W trakcie tych staży projektowano energooszczędne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, instalacyjne z uwzględnieniem parametrów środowiskowych, pracowano nad optymalizacją pracy układów wentylacyjnych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych, analizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań budowlano-energetycznych, a także monitorowano procesy fizyczne w budynkach oraz ich otoczeniu na potrzeby oszacowania bilansu energetycznego i optymalizacji sterowania. W tym obszarze powstał także staż dotyczący pozyskiwania energii z uwzględnieniem nowatorskiej technologii wykonywania dolnych źródeł ciepła zasilających pompy ciepła w postaci wymienników gruntowych oraz staż badający wytwarzanie energii z surowców organicznych, takich jak biomasa, przemysłowe odpady organiczne, odpady komunalne i osady pościekowe, w oparciu o francuską technologię zgazowania termicznego. Powstał także innowacyjny model ekorozwoju Wrocławia jako miasta niskowęglowego w zakresie m.in. implementacji odnawialnych źródeł energii, a także staż, którego celem było stworzenie i wdrożenie planu globalnej strategii marketingowej w zakresie usług dla branży energia. Obok staży służących wykorzystywaniu energii z OZE, stażyści pracowali nad minimalizacją zużycia energii m.in. przez roboty przemysłowe. Zrealizowano także staż, w ramach którego powstały elementy projektu technicznego pojazdu gąsienicowego.

NANO
Ostatnim działem tematycznym był obszar NANO, w ramach którego Stażyści pracowali m.in. nad udoskonaleniem technologicznego procesu wytwarzania nanoproszków i optymalizacją poszczególnych etapów produkcji nanoproszków, zastosowaniem technologii DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnałów), opracowaniem technologii nanopolimeryzacji ciekłych silikonów, gniazda technologicznego, automatyzacji i urządzeń peryferyjnych. W tym obszarze zrealizowano także program stażu, w który badano stan techniki i rozwiązań technicznych z zakresu elektroniki, optoelektroniki i fotoniki, mechaniki, rozwiązań teleinformatycznych, a także zajmowano się tematyką badania czystości patentowej i określania zdolności patentowej wynalazku.

W ramach staży, powstały 2 publikacje: Status prawny wyników pracy intelektualnej magistrantów i doktorantów, Programy komputerowe w systemie polskiego i europejskiego prawa patentowego. Materiały te są syntetycznymi opracowaniami zawierającymi informacje z zakresu praw autorskich, patentowych i ochrony praw własności. Celem publikacji tych opracowań jest udostępnienie wiedzy przydatnej wszystkich stażystom zainteresowanym komercyjnym wykorzystaniem wiedzy i wyników badań.

Na koniec warto podkreślić, że aby wzmacniać rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na technologiach bardzo istotne jest nakierowanie systemu badań i rozwoju na transfer wiedzy, a w szczególności wzmocnienie więzi między sferą naukową a sektorem przedsiębiorstw. Dzięki takim projektom jak 2K-STAŻE możliwe stało się podnoszenie proinnowacyjnej świadomości zarówno wśród pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców. A świadomość jest pierwszym krokiem do działania i dalszych sukcesów.

Zespół 2K-Staże

Szanowni Państwo,informujemy, że na stronie internetowej www.2kstaze.eitplus.pl stosowane są pliki cookies. Preferencje dotyczące używania plików cookies na stronach internetowych, z wyborem opcji blokowania tego typu plików włącznie, można zmienić w ustawieniach używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie jakie używamy oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatnosci.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information