Podsumowanie realizacji projektu

Czas Realizacji Projektu: 2.01.2012 – 31.12.2013
   
Miejsce Realizacji Projektu: Dolny Śląsk
   
Grupa docelowa: Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni (do 45 r.ż.) z Dolnego Śląska oraz przedsiębiorstwa działający w obszarze bio, nano lub energia, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa dolnośląskiego
   
Liczba Staży: 34 staże, w tym dla 13 kobiet (planowano 27)
  Ponad 20 innowacyjnych programów stażowych
  Ponad 20 staży zakończyło się nawiązaniem współpracy między naukowcem i firmą
   
Korzyści z realizacji staży: Projektu przedsiębiorcy realizujący staże odnieśli niewątpliwe korzyści w postaci opracowanych analiz, projektów, modeli i gotowych produktów. Naukowcy zaś podnieśli swoje kompetencje w zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych, wykorzystywania wiedzy w badaniach o charakterze praktycznym oraz w zakresie komercjalizacji wyników badań, mieli ponadto okazję do poznania procesów testowania i wprowadzania nowej technologii na rynek, metod prowadzenia badań przemysłowych w konkretnej branży, analizy potrzeb rynku. Dostęp do danych i technologii dał im możliwość poszerzenia warsztatu badawczego oraz rozwoju naukowego.

 

W ramach Projektu powstały 34 unikalne programy stażowe w obszarach bio, nano i energia.

 

BIO
W tym obszarze staże w przeważającej mierze skupiały się wokół badań związanych z produktami leczniczymi (analiza składu produktów leczniczych i naturalnych źródeł pozyskiwania surowców, projektowanie, badanie oraz opracowywanie w skali technologicznej nowoczesnych postaci leków, przygotowywanie strategii komercjalizacji wyników badań, poszukiwanie nowych związków i określenie ich potencjalnych kierunków działania farmakologicznego oraz zastosowania w profilaktyce i leczeniu) i suplementami diety. W ramach tego obszaru pojawiły się także staże, w trakcie których stworzone zostały narzędzia pracy, takie jak specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania, wizualizacji i sterowania procesami produkcyjnymi, algorytmy, aplikacje ułatwiające realizację badań czy zarządzanie procesem badawczym. Ponadto zrealizowano staż dotyczący innowacji społecznych - promocji zielonego ciepła sieciowego i poprawy życia mieszkańców Wrocławia oraz staże w zakresie praw własności przemysłowej i intelektualnej.

ENERGIA
W ramach tego obszaru naukowcy głównie zajmowali się odnawialnymi źródłami energii (OZE). W ramach tego obszaru we współpracy z jedną z firm, kilku naukowców włączono w zespół, który pracował nad wykorzystaniem OZE do budowy nisko- i zero-energetycznych budynków z inteligentnym systemem zarządzania energią. W trakcie tych staży projektowano energooszczędne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, instalacyjne z uwzględnieniem parametrów środowiskowych, pracowano nad optymalizacją pracy układów wentylacyjnych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych, analizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań budowlano-energetycznych, a także monitorowano procesy fizyczne w budynkach oraz ich otoczeniu na potrzeby oszacowania bilansu energetycznego i optymalizacji sterowania. W tym obszarze powstał także staż dotyczący pozyskiwania energii z uwzględnieniem nowatorskiej technologii wykonywania dolnych źródeł ciepła zasilających pompy ciepła w postaci wymienników gruntowych oraz staż badający wytwarzanie energii z surowców organicznych, takich jak biomasa, przemysłowe odpady organiczne, odpady komunalne i osady pościekowe, w oparciu o francuską technologię zgazowania termicznego. Powstał także innowacyjny model ekorozwoju Wrocławia jako miasta niskowęglowego w zakresie m.in. implementacji odnawialnych źródeł energii, a także staż, którego celem było stworzenie i wdrożenie planu globalnej strategii marketingowej w zakresie usług dla branży energia. Obok staży służących wykorzystywaniu energii z OZE, stażyści pracowali nad minimalizacją zużycia energii m.in. przez roboty przemysłowe. Zrealizowano także staż, w ramach którego powstały elementy projektu technicznego pojazdu gąsienicowego.

NANO
Ostatnim działem tematycznym był obszar NANO, w ramach którego Stażyści pracowali m.in. nad udoskonaleniem technologicznego procesu wytwarzania nanoproszków i optymalizacją poszczególnych etapów produkcji nanoproszków, zastosowaniem technologii DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnałów), opracowaniem technologii nanopolimeryzacji ciekłych silikonów, gniazda technologicznego, automatyzacji i urządzeń peryferyjnych. W tym obszarze zrealizowano także program stażu, w który badano stan techniki i rozwiązań technicznych z zakresu elektroniki, optoelektroniki i fotoniki, mechaniki, rozwiązań teleinformatycznych, a także zajmowano się tematyką badania czystości patentowej i określania zdolności patentowej wynalazku.

W ramach staży, powstały 2 publikacje: Status prawny wyników pracy intelektualnej magistrantów i doktorantów, Programy komputerowe w systemie polskiego i europejskiego prawa patentowego. Materiały te są syntetycznymi opracowaniami zawierającymi informacje z zakresu praw autorskich, patentowych i ochrony praw własności. Celem publikacji tych opracowań jest udostępnienie wiedzy przydatnej wszystkich stażystom zainteresowanym komercyjnym wykorzystaniem wiedzy i wyników badań.

Na koniec warto podkreślić, że aby wzmacniać rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na technologiach bardzo istotne jest nakierowanie systemu badań i rozwoju na transfer wiedzy, a w szczególności wzmocnienie więzi między sferą naukową a sektorem przedsiębiorstw. Dzięki takim projektom jak 2K-STAŻE możliwe stało się podnoszenie proinnowacyjnej świadomości zarówno wśród pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców. A świadomość jest pierwszym krokiem do działania i dalszych sukcesów.

Zespół 2K-Staże

Informacje kontaktowe

Biuro Zarządzania Projektem „Kumulacja Kompetencji – stażowy program angażowania pracowników naukowych w rozwój branż nano, bio, energia” znajduje sie pod adresem:


Adres: ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław 
Telefon: +48 71 720 16 23
Fax: +48 71 720 16 00
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,informujemy, że na stronie internetowej www.2kstaze.eitplus.pl stosowane są pliki cookies. Preferencje dotyczące używania plików cookies na stronach internetowych, z wyborem opcji blokowania tego typu plików włącznie, można zmienić w ustawieniach używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie jakie używamy oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatnosci.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information